Leveringsbetingelser

GENERELT

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Denska.com til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Vi leverer kun til fastlandet Norge (ikke Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder).


GJENNOMFØRING AV KJØP I VÅR NETTBUTIKK

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

 • Orientering
 • Valg av produkter
 • Handlekurven
 • Eventuell registrering
 • Kontroll av bestillingen
 • Bekreftelse av bestillingen
 • Valg av betalingsmetode
 • Mottak av ordrebekreftelse på e-post

BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår systemet.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg.


OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller en del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringene vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


PRISER

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.


LEVERING

Vi tilbyr levering av varene «På Døren».

«På Døren» er en tjeneste hvor pakken blir kjørt hjem til deg på tidspunkt som er bekreftet på telefon.

Du kan ikke hente varer i butikk, eller på hovedlageret.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.


ANGRERETT

Du har 14-dagers angrerett på alle kjøp som er gjennomført i vår nettbutikk. Returnerte produkter må være ubrukte og i originalemballasjen.

Hvis du bruker din angrerett, vi trekker fra 999 kroner ved tilbakebetaling, som er vårt faste returfraktbeløp. Du er ansvarlig for produktets tilstand etter at du har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen Denska.com fikk melding om at du gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes godt emballert, i god tilstand og i originalemballasjen.

Angreretten gjelder ikke ved spesialbestillinger hvor en vare er tilpasset etter kundens ønsker.

Denska.com skal tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse, men ikke senere enn innen 14 dager fra datoen mottok tilbakekallingsmeldingen fra deg. Men Denska.com skal kunne utsette tilbakebetalingen inntil har mottatt produktet, eller du har levert bevis for at produktet er blitt returnert, for eksempel ved en leveringsbekreftelse. Tilbakebetaling skal skje til deg med den betalingsmetoden som du har valgt med mindre noe annet er avtalt, eller hvis det er noen innsigelse mot slik tilbakebetaling.

VIKTIG: Hvis varer er avbestilt etter de er sent til Norge, kunder betaler faktura for levering, moms og fortolling.


PERSONOPPLYSNINGER

Våre kunder er opptatt av at Denska.com håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Her får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg i forbindelse med bestillingen din dersom vi har behov for det. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering.

Vi krever aktivert lagring av informasjonskapsler (cookie) for at du skal kunne registrere deg og gjennomføre en bestilling på våre nettsider. Det er mulig å se på produkter uten å bruke informasjonskapsler.

Denska.com selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.


BETALING

Vår kortbetalingsleverandør PayPal, sørger for at du som kunde kan handle hos oss på en sikker og god måte.

Vi tilbyr kortbetaling ved bruk av Visa og Mastercard. For gjennomføring av betaling har vi tilknyttet oss PayPal som leverandør av denne tjenesten, som sikrer deg som kunde en sikker og god løsning for dette.


REKLAMASJON

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget det, gi oss beskjed om at du vil reklamere på varen. Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og du har reklamert innen de nevnte fristene, kan du gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde)
 • Kreve erstatning

Hvis vår retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til felleskjopet.no) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan vi bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Felleskjøpet, betaler ikke Felleskjøpet disse utgiftene.


GARANTI

Vår garanti er 2 års for alle produkter på Denska.com


ENDRINGER I DE GENERELLE VILKÅRENE

Denska.com forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse Generelle vilkårene skal publiseres på Nettstedet. Endringer vil gjelde så snart du har akseptert de Generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens han/hun ser på Nettstedet), eventuelt 30 dager etter at Denska.com har informert deg om endringene. Men Denska.com anbefaler at du jevnlig holder seg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de Generelle vilkårene.


FORCE MAJEUR

Er Denska.com forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Denska.com fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


FORBEHOLD

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.


COPYRIGHT

Alt innhold på disse nettsidene er felleskjopet.no, datterselskap av Denska.com eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Denska.com

Denska.com